6:22 AM

One Bloody Valentine


February 14, 2k10, Araw ng mga puso, nagkita-kita ang mga patpat sa bahay ni Myke Sambajon sa Antipolo. Tatuan session. Lamang na si loonie samin ni tuff, 3-2-2 na. hehehe.

Comments (0)

Post a Comment